• lapsetjanuoret
  • lapsetjanuoret
  • lapsetjanuoret

Lasten ja nuorten fysioterapia

Vauvan, lapsen tai nuoren liikunnallinen kehitys saattaa olla viivästynyttä tai rajoittunutta kehityskaaren jossakin vaiheessa tapahtuneen vamman seurauksena tai sairaudesta johtuen.

Yksilöllisen fysioterapian tavoitteena on lapsen liikkumisen ja toimintakyvyn parantaminen tai ylläpitäminen, jotta hänestä kasvaisi päivittäisistä toiminnoista selviävä mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen onnellinen lapsi/nuori/aikuinen.

Fysioterapia perustuu lapsen normaalin motoriikan ja psykomotoriikan tuntemiseen. Viitekehyksenä on NDT, Bobath-konsepti (NeuroDevelopmentTreatment, myös Baby-course). Tavoitteena on luoda lapselle mahdollisuus kokea ja auttaa häntä saamaan mahdollisimman paljon sensomotorisia kokemuksia normaaleista asento- ja liikemalleista. Menetelminä ovat mm. manuaalisen terapian keinot, vibrat, sähköhoidot (NMES, mikrovirta, TNS), LHT sekä ympäristön soveltaminen sopivaksi.

Lasten fysioterapia on yhteistyötä perheen, lasta tutkivan ja hoitavan tahon, muiden mahdollisten terapeuttien, päiväkodin, koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuviin tahojen kanssa. Apuvälineiden arvio ja hankinta tapahtuu fysioterapeutin, lähipiirin sekä tarvittaessa apuvälineteknikon yhteistyönä.

Fysioterapia on yleensä lääkärin lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Haitta-asteesta riippuen fysioterapia on usein Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Fysioterapiaan tai arvioon voi tulla myös ilman lähetettä.

Fysioterapia voi tapahtua hoitolaitos-, koti-, päiväkoti-, koulukäynteinä, allasterapiana tai mahdollisesti myös harrasteohjauksena.